Tenfifty uppnår Gasell-status!

Sedan Tenfifty startades år 2014 har vi siktat på att ha en kontrollerad tillväxttakt samtidigt som vi velat visa positiva siffror under resan. Ägarna…