AI i läkarens fotspår

Vår välfärd står inför stora utmaningar framåt. Livslängden ökar och det ställer oerhört höga krav på vård och omsorg vilket kommer att kosta mycket…