Sveriges järnvägsnät har byggts ut sedan mitten av 1800-talet och är idag drygt 15 600 spårkilometer långt. I tågindustrin är planeringsarbetet en viktig komponent och målet är att disponera tågen optimalt så att de befinner sig där de behövs utifrån olika tidsscheman, samtidigt behöver man ha med andra faktorer i beräkningen då tågen skall servas, repareras, städas och tankas på bestämda platser. Att använda AI inom logistik är väldigt tacksamt då det innebär slutna system som oftast har satta spelregler. 

 

Syfte
REGES Development & Operations AB är ett företag som tillhandahåller systemutveckling och förvaltar hela livscykeln från koncept till drift 24/7 för sina kunder. Utöver specialiserad systemutveckling tillhandahåller REGES också en del egenutvecklade tjänster, där TRAIND är en tjänst för fordonsplanering som används av tågoperatörer på järnvägen.

En tidskrävande utmaning med planeringsarbetet som REGES slutkunder ställs inför handlar om att ta en tidtabell och kombinera ihop den till ett omlopp/schema, och i sin tur säkerställa att dessa planeras med hänsyn till flera faktorer.

Rent konkret kan det handla om lagkrav att alla tåg t.ex. skall på tillsyn i en underhållsverkstad var 10 000 km, men också t.ex. komfortåtgärder som att tvätta och städa tågen. Att ta hänsyn till att drygt 500 avgångar om dagen samplaneras med alla aktiviteter och att dessa utförs på tider och platser som passar verksamheten är en otrolig utmaning.

Datakällor
Befintliga tidtabeller. Optimeringsproblem. Etc.

Teknologier
MIP-solver, MCTS reinforcement learning, Genetic algorithms, custom heuristic algorithm.

Resultat
Tenfifty levererade en kombinationslösare på mänsklig nivå som tidigare varit ett olöst problem för den här domänen. 

“Genom funktionaliteten som det här verktyget ger oss får vi en konkurrensfördel på marknaden. Även om vi är minst i vår bransch kan vi påvisa att vi fortfarande är riktigt vassa inom vissa områden. Vi har nu kunder som kan realisera påtagliga tidsbesparingar genom att använda vår optimeringsfunktionalitet. Om det tar två arbetsdagar för en planerare att producera ett riktigt vasst scenario, så tar det med Tenfiftys optimeringsmotor knappt tre minuter att få fram ett motsvarande förslag. Det är ett betydelsefullt nyckeltal för oss!”

-Davud Hoshmand, Ägare av REGES

 

Läs vidare i den här artikeln där Davud Hoshmand berättar om samarbetet med Tenfifty!

Author

Benita Bruzelius
Head of Marketing