I konsultföretagens värld är det viktigt att kunna erbjuda kunderna de bäst lämpade konsulterna för att vinna stora projekt. Men när verksamheten växer blir det en viktig utmaning att hålla koll på alla konsulter och deras omfattande erfarenheter och kompetenser.

Syfte

Ett av Sveriges ledande konsultföretag såg dessa utmaningar och bestämde sig för att använda AI i syfte stötta sina ledare i arbetet med att tillhandahålla varje kundprojekt med konsulter som på bästa sätt matchar kraven.

Tenfifty har tillhandahållit expertis inom AI och textanalys. Vi byggde samtidigt ett API för interaktion mellan kundens CMS och ett CV sök-backend.

Datakällor

Sammantaget fanns det några tusen CV på flera språk tillgängliga vid projektstart.

Teknik

Dokumentlikhet, dokumentvektorisering, sökning baserad på ”fuzzy” tolkning av filer, kategorisering etc.

Resultat

Förutom att lindra arbetsbördan genom att byta ut det gamla systemet har kunden nu nöjdare ledare med tillgång till ett modernare stöd. Tenfifty har hjälpt till att förenkla arbetsflödet med kraftfulla funktioner som gör arbetsdagens uppgifter mycket enklare och roligare.

Läs mer om och greppa möjligheterna med textanalys.

Har du också ett gammalt CMS med mycket data som du tror skulle kunna lyftas med hjälp av AI? Tveka inte att ta kontakt med oss för ett förutsättningslöst möte om vilken AI-teknik som skulle kunna tillämpas och leverera nytta i just din verksamhet.

 

Author

Anders Bjurström
CEO