ForestX och Tenfifty inleder samarbete inom området artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). Syftet är att visa hur ny teknologi kan användas operativt för att optimera, effektivisera och förenkla processer i svensk skogsindustri. Först ut är ett pilotprojekt för Sveaskog.

Både ForestX och Tenfifty är baserade i Göteborg och arbetar med olika IT-specialistområden. Tenfifty skräddarsyr och driftsätter AI-lösningar och ForestX arbetar med digitalisering av skogsindustrin där man räknar in trä-, massa- och pappersindustrin.

På bilden (från vänster): Anders Bjurström (Tenfifty), Christer Ranvald (Sveaskog), Christer Lindqvist (ForestX) och David Fendrich (Tenfifty).

 

– Svensk skogsindustri har mycket att vinna på möjligheterna med AI. Området är både enormt och spännande. Vår ambition med Tenfifty som är specialist på området, är att hitta vägar som kan förändra arbetssätt i branschen. Det gäller att göra prioriteringar och satsa på processer som gör bäst nytta för skogsindustrin, säger Christer Lindqvist, grundare och marknadschef på ForestX.

Först ut är ett pilotprojekt för kunden Sveaskog.
– Vi ser stora fördelar med tekniken. Att integrera AI som en del i ett operativt flöde är det vi tittar på initialt i projektet, berättar Christer Ranvald, projektledare på Sveaskog.

– ForestX har den expertis som krävs för att åstadkomma stora förbättringar i skogsindustrin, en av Sveriges och framtidens viktigaste branscher. Tillsammans med Tenfiftys breda och långa erfarenhet inom AI kan vi applicera AI och maskininlärning där det ger bäst optimeringseffekter avslutar Anders Bjurström, vd på Tenfifty.

För mer information kring, vänligen kontakta:

Anders Bjurström, VD på Tenfifty, telefon: 0761-91 92 91, mail: anders.bjurstrom@tenfifty.io

Christer Lindqvist, Grundare och marknadschef på ForestX, telefon: 0702-55 55 23, mail: christer.lindqvist@forestx.se


Tenfifty bygger och driftssätter skräddarsydda informationsflöden baserat på artificiell intelligens, maskininlärning och webbspindling.

ForestX arbetar med digitalisering och optimering av skogsindustrin, genom en kombination av egna tekniska konsulter, utvalda system samt partners med specialistkompetens.

Sveaskog  är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle.

Author

Anders Bjurström
CEO
Anders Bjurström is our CEO and founder of Tenfifty AB. He holds a Master of Science in Industrial Economics and has worked within Artificial Intelligence and Machine Learning for more than 15 years. Anders has solid experience within business development and industrial sales based on a Swedish and international business environment, through different startups and larger global operations.