I Silicon Valley sägs det att om man inte har ambitionen att förändra hela världen, och iden och tekniken att backa upp ambitionen, är det ingen ide att man ens försöker. Och visst ser vi fantastiska nya företag som skapas och blir globala jättar med hjälp av den nya tekniken. Det kan verka modigt och beundransvärt att sikta mot stjärnorna och sätta ambitiösa mål för sina AI-satsningar.

Vi menar dock att konsten att nå framgång med ett stort och inspirerande mål är att ta många små lyckade steg i rätt riktning. Alltför ambitiösa första AI-projekt blir lätt en trasslig spagetti med ständiga förseningar. Det är också särskilt viktigt när man prövar nytt att de första stegen blir lyckade. Så byggs förtroende, tillit och förändringsvilja. 

Därför är det smart att börja litet med ett problem man relativt enkelt och snabbt kan lösa med de resurser man har tillgängliga här och nu. Inga initiala världsomvälvande stora visioner, utan lågt hängande frukter. 

Det är så man vinner långsiktiga segrar. Ett steg i taget. Vi hjälper företag att ta de stegen från idé till driftsatt AI.

Vi vill dock vara tydliga med att Tenfifty gillar att jobba med kunder som har stora visioner för sin verksamhet och vi gillar att ta rollen som de som visar säkra steg på vägen dit med AI. 

För att identifiera lågt hängande AI-frukter så går man igenom följande tre steg:

  • Affärsförståelse: Här går man igenom de möjligheter eller utmaningar som Tenfiftys kund har idag (vad klagar kundens kunder på, vad gör konkurrenterna bättre, möjligheter och trender i branschen, etc).
  • Dataförståelse: De flesta företag har redan stora mängder intern data, men de har vanligtvis dålig kunskap om datakvaliteten (förstå vilken intern och befintliga data kunden redan har idag, undersök kvaliteten och kvantiteten på den interna datan, om det inte finns intern data finns det då någon tillgänglig extern data, etc).
  • AI-förståelse: Det finns tusentals mogna och stabila AI-algoritmer som bara väntar på att användas av svenska företag. Utmaningen är att det finns ännu fler tillvägagångssätt, AI-lösningar tekniker, etc som antingen är för överambitiösa eller för omogna för det specifika uppdraget. Här kommer Tenfifty in med sin erfarenhet och väljer rätt teknik.

Med rätt personer i denna workshop kan det räcka med en timmes diskussion för att hitta de lågt hängande frukterna (dvs identifiera några existerande problem och/eller möjligheter hos kunden, identifiera vilken data kunden redan sitter på samt identifiera den AI-teknologi som har en perfekt matchning för att lösa uppgiften) . Ibland tar det lite längre tid för att komma fram till det mest lämpliga initiala AI-projektet och man behöver reflektera och göra lite läxa. 

Ett av de viktigaste skälen till att vi på Tenfifty lyckas med och driftsätter alla våra AI-projekt, medan branschen som helhet misslyckas till 50 procent 1 är nog just denna. 

Om vi inte hittar lågt hängande frukter att börja med så avstår vi hellre. Erfarenheten säger att om man inte börjar enkelt och gradvis bygger tillit och förståelse för den nya tekniken riskerar man att förlora pengar och tid, och detta gäller både oss på Tenfifty samt för våra kunder.

I ett kommande avsnitt, skall vi lite mer i detalj se på hela vår projektprocess och hur vi tillsammans med våra kunder driftsatt 50+ AI projekt.

 

1 MIT Sloan Management Review

Author

Anders Bjurström
CEO
Anders Bjurström is our CEO and founder of Tenfifty AB. He holds a Master of Science in Industrial Economics and has worked within Artificial Intelligence and Machine Learning for more than 15 years. Anders has solid experience within business development and industrial sales based on a Swedish and international business environment, through different startups and larger global operations.