I den modell som vi på Tenfifty jobbar efter inleds varje projekt med att säkerställa att vi tillsammans med kunden har de kompetenser och förutsättningar som krävs. Det är tre delar som är lika viktiga. Det här tycker vi är AI på riktigt.

De tre delarna är, utan inbördes rangordning:

  • Affärsförståelse
  • Dataförståelse
  • AI-förståelse.

Det ser nästan alltid olika ut vad som kommer först. Antingen är det en person med bra koll på vilken data som finns på ett företag som kontaktar oss med en idé. Eller så är det en person med bra koll på vilka affärsproblemen är, men kanske inte är bekant med data i detalj. Mer sällsynt är det båda två.

Med affärsförståelse menar vi att kunden behöver ha en uppfattning om vilka områden man skulle vilja optimera, automatisera eller förutsäga. Det kan handla om vad kundens kund är mest missnöjd med och klagar på. Det kan handla om de problem och den oro som gör att produktionschef, ekonomichef eller andra sover dåligt om natten. Finns det kanske ett område där en liten förbättring skulle ge stor effekt?

Vi menar att det alltid är bäst att börja med ett existerande problem. Ett problem man redan känner och redan försökt lösa, men nu kan angripa med hjälp av ett nytt verktyg, AI.

Men ibland driver våra kunder också AI projekt för att svara upp mot nya behov från sina kunder och skapa grund för nya affärer genom nya erbjudanden.

De flesta företag har redan stora mängder data, men vet ibland för lite om dess kvalitet. Det är vad den som bidrar med dataförståelse måste kunna förklara. Vad har vi redan för data i vårt företag? Var finns den och är den korrekt och pålitlig? Man kan till exempel hitta den på olika dashboards och bland nyckeltals-uppföljningar (KPI). Om det saknas data eller information om datan, hur kompletterar vi då enklast? Ibland bidrar Tenfifty också med kunskap om öppna externa datakällor som kan hjälpa kunden.

Vi vill så snabbt som möjligt få ihop en bra bild av dessa båda förutsättningar, affärsförståelse och dataförståelse, hos kunden, antingen genom att koppla in ytterligare personer hos kunden eller ställa frågor direkt.

På så vis kan vi grunna på den perfekta överbryggningen med hjälp av AI som vi naturligtvis ser som vårt huvudsakliga ansvar. 

Det som skiljer oss från våra branschkollegor är kanske något så gammaldags som långsiktigt hårt arbete, genuin kunskap och erfarenhet av hela det breda fältet av programmering, driftsättning, maskininlärning, matematik,  statistik, och data-visualisering som i grova drag utgör AI.

Grundarna av Tenfifty började arbeta tillsammans med AI redan för drygt 15 år sedan och har genom att vi blivit fler, kompletterats med nya kompetenser, bakgrunder och erfarenheter sedan dess. 

Exakt hur vi gör när vi adderar vår kompetens, AI-förståelse i mixen kommer du få läsa mer om längre fram i den här serien – Från idé till driftsatt AI.

Author

Anders Bjurström
CEO
Anders Bjurström is our CEO and founder of Tenfifty AB. He holds a Master of Science in Industrial Economics and has worked within Artificial Intelligence and Machine Learning for more than 15 years. Anders has solid experience within business development and industrial sales based on a Swedish and international business environment, through different startups and larger global operations.