Vi på Tenfifty lyckas med majoriteten av våra AI-projekt, men branschen som helhet misslyckas till 50 procent 1. Här börjar vår bloggserie “Från idé till driftsatt AI” där vi kommer att berätta och exemplifiera hur vi på Tenfifty tar oss an AI-projekt, tillsammans med våra kunder. Vi har en tydligt utmejslad process för hur vi driver projekt, Det hjälper oss och våra kunder från det första mötet hela vägen in i mål, dvs från idé till driftsatt AI. Oavsett om uppdraget är en prototyp, en pilot eller en driftsatt affärsapplikation. 

Låt oss vara helt ärliga. Många företag som överväger att satsa på AI idag vet inte riktigt varför eller till vad AI-lösningen ska användas.

Vi som AI-teknikföretag hjälper ofta till att specificera projekt, men vi sållar också bort många förfrågningar där vi bedömer att risken är för stor att inte lyckas. Där tekniken ännu inte är mogen, eller om det finns annan teknik utanför AI som är mer lämpad.

Förenklat kan man säga att det i uppstarten krävs tre kompetenser. Alla tre är lika viktiga och innan de alla är på plats så skall man inte starta ett AI-projekt. 

En av kompetenserna kommer i huvudsak från oss, men två av kompetenserna kräver vi av kunden. Med lite välvillig hjälp av oss, förstås.

Vi brukar normalt börja just med att hjälpa kunden reda ut om de har de kompetenser och förutsättningar som krävs. Det gör vi i en workshop genom ett frågebatteri vi mejslat ut från 15+ års erfarenhet av AI-teknik, 100+ genomförda workshops och 50+ driftsatta AI-projekt.

Här kommer vi i en liten artikelserie gå in på detaljerna i dessa tre kompetenser, vilka frågor man bör ställa sig inför en AI-satsning och vad vi på Tenfifty bidrar med i processen.  

Vi är genuint stolta över vårt företag och vår kunskap inom AI, och vi är väldigt glada över vad vi tillsammans med våra kunder lyckats uppnå genom åren. Men vi skriver också med en stark vilja att fortsätta utvecklas och göra intressanta, utmanande och framgångsrika AI-projekt tillsammans med kunder.

Vi hoppas att vi kan bidra med erfarenheter och kunskaper som gör att hela branschen lyckas oftare, enklare och mer kostnadseffektivt.

Vi är långtifrån nöjda med hur AI används för att förändra och förbättra företag och organisationer. Vi vet att vi alla kan bättre, för en hållbar framtid för alla, där AI är en självklar del i förbättringar inom industri och samhälle.

Följ med oss på den resan! 

 

1 MIT Sloan Management Review

Author

Anders Bjurström
CEO
Anders Bjurström is our CEO and founder of Tenfifty AB. He holds a Master of Science in Industrial Economics and has worked within Artificial Intelligence and Machine Learning for more than 15 years. Anders has solid experience within business development and industrial sales based on a Swedish and international business environment, through different startups and larger global operations.