Optimera tågrutter med hjälp av AI

Sveriges järnvägsnät har byggts ut sedan mitten av 1800-talet och är idag drygt 15 600 spårkilometer långt. I tågindustrin är planeringsarbetet en viktig komponent…