Child10 kämpar för att sätta stopp för människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn världen över. Genom en helhetssyn fokuserar organisationen på förebyggande åtgärder, skydd för offren och rättvisa straff för förövarna. Men det slutar inte där. Child10 involverar alla samhällsaktörer och arbetar för att stärka den nationella och internationella samordningen och samarbetet för att uppnå sina mål. Genom att tillämpa en barnrättsbaserad strategi och arbeta tillsammans med gräsrotsorganisationer, överlevare och andra experter, utvecklar och förespråkar de hållbara lösningar för att sätta stopp för människohandel och andra former av betalda sexuella övergrepp av barn. Tillsammans med Tenfifty strävar Child10 efter att revolutionera kampen med teknikens hjälp. Låt oss ta en närmare titt på vad som gör Child10:s arbete så unikt och viktigt.

Betalda sexuella övergrepp drabbar svenska barn och unga – Child10 arbetar för att stoppa det

Sara Hugosson, operativ chef på Child10, berättar att ett till två barn i varje nionde- och gymnasieklass i Sverige har blivit utsatta för betalda sexuella övergrepp. Det är en skrämmande verklighet som Child10 arbetar hårt för att bekämpa. Genomsnittsåldern för första gången som en person utsätts för kommersiell sexuell exploatering är så låg som 15 år, och det är en verklighet som måste stoppas. 

-Det kan till exempel handla om att någon har betalat för en nakenbild, en livesändning eller har träffat den utsatte fysiskt för att begå betalda övergrepp. Var fjärde tonårstjej har fått erbjudande om ersättning i utbyte mot att skicka bilder eller videor.

Vidare förklarar Sara att Child10, tillsammans med Childhood och Stenbecks stiftelse, startade initiativet “Klustret” för att möta denna komplexa samhällsutmaning. Med en barnrättsbaserad strategi fokuserar de på att ta fram insatser som leder till “Ett Sverige där inga barn och unga som utsätts för sexuellt våld saknar kvalificerat stöd när de behöver det”.

Klustret består av Child10, MÄN, 1000möjligheter, Tjejzonen, Storasyster och Novahuset.

-Vi måste gå samman, tvärs över organisationer, för att få nya perspektiv, djupare förståelse och skapa heltäckande lösningar och strategier. Syftet med initiativet var att skapa ett mer effektivt och holistiskt stödsystem för barn som utsatts för sexualiserat våld.

Child10 Samarbetar med Tenfifty för att utveckla effektiva analyslösningar

För att kunna ta itu med denna komplexa samhällsutmaning behöver organisationen titta på nya sätt att stärka sitt arbete. Ett sådant sätt är att implementera AI. Sara berättar att samarbetet med Tenfifty är en viktig del av organisationens arbete för att skydda barn från kommersiell sexuell exploatering och människohandel:

-Ett sätt att stärka vårt gemensamma arbete är att starta vår AI-resa. Det är inte bara en möjlighet utan vi ser det som vår skyldighet att på ett effektivt och etiskt sätt använda AI och bli mer datadrivna för att kunna ge fler barn och unga ett mer effektivt stöd. Då kontaktade vi Tenfifty för att utveckla en AI-modell för effektiv analys.

Detta projekt syftar till att utforska användningen av AI för att förbättra stödet till utsatta barn och unga i Sverige genom att kombinera människans kreativa tänkande och empati med AI:ns effektivitet. Det är ett samarbete mellan Klustret och Tenfifty. Med det här projektet vill vi utröna hur AI på bästa sätt kan lära oss mer om barn och ungas behov samt effektivisera och förbättra stödet, både kvalitativt och kvantitativt.

I projektet utgår vi från två utmaningar som vi tillsammans identifierat, fortsätter Sara:

  • Anställda och volontärer på stödorganisationerna i Klustret lägger mycket tid på arbetsuppgifter som idag utförs manuellt. Här kan AI vara ett verktyg för att effektivisera stödet och spara tid för både anställda och volontärer, genom att automatiskt fylla i formulär samt sammanställa textunderlag.
  • Det tar idag tid att upptäcka nya trender, till exempel när nya fenomen dyker upp såsom grooming och sugardating. AI kan hjälpa till att identifiera mönster genom att tidigt kunna se trender och förändringar och fånga upp nya ord och begrepp. Detta kan medföra att organisationerna snabbare kan agera på nutidens utmaningar och med hjälp av AI fatta mer välunderbyggda och snabba beslut för att styra mot, eller undvika, en viss typ av framtid för barn och unga.
Tenfifty: AI-partner i kampen för en tryggare värld

Som en AI-partner för Child10 är vi på Tenfifty stolta över att kunna bidra till ett så viktigt och meningsfullt arbete. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Child10 för att utveckla AI-modeller som kan hjälpa till att bekämpa problemet med betalda sexuella övergrepp och förbättra livet för utsatta barn över hela världen. Genom att kombinera vår tekniska expertis med Child10:s djupa förståelse av ämnet, tror vi att vi kan göra en verklig skillnad. Det är en spännande utmaning för oss på Tenfifty och vi är entusiastiska över möjligheten att bidra till en bättre värld för världens barn och ungdomar.

Author

Benita Bruzelius
Head of Marketing