Boliden, ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk, är dedikerade till att säkerställa samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller av högsta kvalitet. För att fortsätta leverera innovativa lösningar och maximera sin produktion ville de effektivisera sin flotationsprocess vid gruvan i Garpenberg. Genom att samarbeta med oss på Tenfifty och implementera ett AI-baserat stöd kan Boliden ta steget in i framtiden och förbättra sin process. Läs vidare för att upptäcka hur vi hjälper dem att dra nytta av avancerad AI-teknik med syfte att maximera effektiviteten i sin produktion.

Metaller för det moderna samhället

Boliden arbetar långsiktigt för att säkerställa samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller, från brytning av malm till leverans av högkvalitativ metall till industrin. Med en styrka som bygger på erfarenhet, innovation och avancerad teknik spelar Boliden en avgörande roll för att möjliggöra utvecklingen av det moderna samhället.

Utmaningen med flotationsprocessen

Vid gruvan i Garpenberg stod Boliden inför utmaningen att optimera sin flotationsprocess. En flotationsprocess används inom gruvindustrin för att separera värdefulla mineraler från malmen. Genom att tillsätta kemikalier och bubbla luft genom den malda malmen skapas skum som binder sig till de önskade mineralerna och får dem att flyta till ytan, medan oönskade mineraler sjunker till botten. Målet är att stödja operatörerna och hjälpa dem att köra processen på bästa sätt för att uppnå maximal effektivitet. För att ta detta till nästa nivå och förverkliga artificiell intelligens inom gruvdrift, bestämde sig Boliden för att genomföra ett AI-projekt i samarbete med oss på Tenfifty.

Implementering av AI-teknik för att optimera flotationsprocessen

I samarbete med Boliden genomförde vi ett AI-projekt med fokus på att implementera en AI-modell för att optimera flotationsprocessen vid gruvan i Garpenberg. Målet är att utveckla en lösning som kan användas i skarp drift för att stötta operatörerna och maximera processens effektivitet. För att förbättra och effektivisera processerna utvecklade vi en modellen baserad på boostade träd. Genom att träna modellen med historiska data kunde vi estimera optimalt utbyte i flotationsprocessen. Modellen har potential att användas med nära realtidsdata för att ge operatörerna direkt feedback och möjlighet att fatta välinformerade beslut i framtiden.

En utmaning vi stötte på var att olika mät- och styrvärden hade olika tidsupplösning. Vissa mätvärden blev tillgängliga i databasen med en viss fördröjning, vilket krävde en anpassning i vår träningsprocess för att hantera denna asynkronitet.

Genom att överkomma dessa utmaningar och arbeta nära Bolidens team lyckades vi utveckla en robust och pålitlig AI-modell. Modellen integrerades i ett användarvänligt gränssnitt och verktyget kommer möjliggöra att övervaka och styra flotationsprocessen i realtid.

“Genom att visualisera resultatet och erbjuda insikter i processens effektivitet är målet att operatörerna ska kunna fatta informerade beslut och optimera produktionen.”

Slutmålet för AI-projektet är att skapa en solid grund för framtida innovation och effektivisering inom gruvindustrin genom att använda AI-teknik. Detta projekt visar Bolidens engagemang för att vara en ledande aktör inom branschen och att kontinuerligt driva fram hållbar metallproduktion samtidigt som vi säkerställer samhällets tillgång till metaller på lång sikt.

Aitik. Foto: Lars deWall/Boliden
Aitik. Foto: Lars deWall/Boliden

Resultat och framtidsperspektiv

Genom att implementera AI-teknik i gruvverksamheten hos Boliden har vi identifierat betydande fördelar och förbättringar som kan uppnås när operatörerna börjar använda verktyget i nästa skede. Med hjälp av detta verktyg kommer operatörerna att få tillgång till insikter och analyser som hjälper dem att fatta bättre och mer informerade beslut. Det framgångsrika samarbetet mellan Boliden och vårt team pekar på den potentiella nyttan av AI-teknik inom gruvindustrin för att effektivisera processer och uppnå önskade resultat.

”Gällande AI-baserade lösningar vill vi på Boliden snabbt gå från ax till limpa. Med andra ord har vi stort fokus på implementation och att exponera slutanvändare för den här typen utav teknik. Här var Tenfifty bra att samarbeta med då de snabbt kunde sätta sig in i våra önskemål, men samtidigt vara flexibla och explorativa i hur den tekniska lösningen skulle utformas.”

Rasmus Tammia, Boliden

Detta AI-projekt hos Boliden är ett tydligt exempel på hur teknik och innovation kan samverka för att främja hållbarhet och framsteg inom metallindustrin. Genom att implementera avancerade AI-tekniker kan Boliden fortsätta vara en pålitlig leverantör av metaller och bidra till att forma det moderna samhället på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Vill du läsa mer om våra framgångsrika kundcase och ta del av andra projekt? Klicka här för att utforska vår samling av inspirerande berättelser.

Är du intresserad av att implementera AI-teknik i din egen verksamhet? Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att optimera dina processer, öka effektiviteten och uppnå imponerande resultat.

Author

Benita Bruzelius
Head of Marketing