Ett nytt sätt för Lesjöfors att skapa offerter med hjälp av AI

Lesjöfors erbjuder det bredaste utbudet av fjädrar och banddetaljer till kunder inom olika branscher över hela världen. Tack vare att Lesjöfors hade massor med gamla offerter och tidsestimat tillsammans med tillhörande produktionsdata där den faktiska tiden för en process stod rapporterad såg vi att vi med hjälp av AI kan skapa en modell som kan förutsäga produktionstiden för skräddarsydda fjädrar. AI-modellen kan beräkna hur många timmar det tar att slutföra en viss uppgift genom att använda data från tidigare projekt. Det innebär att modellen lär sig av sina egna misstag och förbättras över tid. 

Tenfifty på besök i Lesjöfors fjäderproduktion.

En AI-modell som kvantifierar hur lång tid en produkt tar att tillverka i varje produktionssteg

Lesjöfors skapas ett stort antal offerter dagligen, dessa är helt baserade på erfarenheter. I det här projektet var alltså syftet att skapa ett AI-stöd till offertprocessen. Målet blev att med en AI-modell kvantifiera hur lång tid en produkt tog att göra vi varje produktionssteg och samtidigt öka hastigheten och förbättra precisionen i processen.

“När människor är en del av en process så blir det hela mycket mer komplicerat”

Niclas Johansson, en av AI-utvecklarna på Tenfifty som varit involverad i projektet berättar att det svåraste med projektet var komplexiteten som människan spelar in i produktionen:

-Att beräkna hur snabbt en maskin kan jobba är relativt lätt men när människor är en del av processen så blir det hela mycket mer komplicerat då det kan finnas faktorer som gör en produkt betydligt mycket svårare att hantera för operatören jämfört med andra produkter. Vi jobbade dessutom med ett stort antal olika maskiner och processer som komplicerade modelleringen något.

En nyfiken och hjälpsam kund är guld värd

Niclas berättar också att det som positivt överraskade honom under projektet var hur mycket man faktiskt kan utläsa ur data samt vilka slutsatser man kan dra ur ganska begränsade datamängder:

-Lesjöfors är en otroligt givande och rolig kund att arbeta med. De är väldigt nyfikna på AI och dess användningsområden och kommer ofta med nyfikna frågor och har en vilja att förstå både AI men även deras egen produktion på djupet.

Avlastning, fokus på rätt sak och bättre kvalitet

Resultatet blev ett API-lösning som ger förslag på hur lång tid olika produktionssteg tar för olika produkter. Det avlastar och gör att Lesjöfors säljare kan lägga fokus på specialfallen samt att de får en enhetlighet mellan säljarna i hur offerterna beräknas.

Author

Benita Bruzelius
Head of Marketing