Kommande event

Ett bra sätt att lära sig AI och hur det används i praktiken är att delta i olika typer av föreläsningar. Vi på Tenfifty vill dela med oss av vår djupa och breda kunskap kring tillämpade AI-lösningar. Vi anordnar kontinuerligt olika typer av evenemang med olika teman inom AI-området. Varmt välkommen att anmäla dig!

Webbinarium: 27 oktober 2022, 15-16

Hybridmodeller är snabb AI? Dopa din AI med fysik!

Inriktning: Strategisk
Medverkande: David Fendrich, Tenfifty

Alla vet att AI/ML haft stora framgångar till exempel inom bildigenkänning och cancerdiagnostik. Fysiska modeller å andra sidan är ofta bra och snabba på enkla typfall, men verkliga system är alltid mer komplexa. Att använda AI och blackbox lösningar är tilltalande eftersom man då kan använda ett verktyg utan att kunna själva domänen, skall man bygga en fysisk modell måste man förstå systemet i grunden, vilket kräver en annan kompetens.

Att bygga modeller som kräver mycket data, men mindre ämnesspecifik kompetens är en trend eftersom det har blivit ekonomiskt fördelaktigt då data blir allt billigare, mer tillgänglig, samtidigt som kompetens ofta är en bristvara. Men rena datamodeller har nackdelar:

  • I det fall vi vill förutsäga mer ovanliga händelser är det alltid ont om data om data ens existerar.

  • Det kan vara svårt att förstå modellen i det fysiska rummet.

  • Att validera och generalisera utanför dataområdet är svårt.

Det visar sig att i allt fler applikationer är en hybridmodell den bästa lösningen. En hybridmodell kombinerar fysisk faktisk kunskap med maskininlärningsmetoder. Att göra prognoser om utfall eller driftlägen som nästan aldrig hänt, är till exempel svårt med rena maskininlärningsmetoder, men AI har fortsatt en viktig roll för att snabba på och förenkla hybridmodellen. Ju bättre modell desto mindre data krävs för att få kvalitet och resultat. David Fendrich ger en översikt över området och tips kring hur man kan tänka kring framtagning av effektiva hybridmodeller.

Anmälan och info
Webbinarium: 29 november 2022, 15-16

Våga vägra magkänslan! – Att fatta beslut baserat på data eller intuition?

Webbinarium: 29 november 2022, 15-16
Inriktning: Strategisk
Medverkande: David Fendrich, CTO Tenfifty

Vi pratar ofta om att bli bättre på att fatta datadrivna beslut, snarare är erfarenhetsbaserade. En av fyra komponenter i det som kallas Smart Maintenance är tex att fatta datadrivna beslut. (De andra tre är kollektiv kompetens, intern och extern integration.)

Att höja företagets förmåga att fatta datadrivna beslut tänker vi då innefattar att bygga infrastruktur för att kunna samla data, skaffa program och algoritmer för att tolka data och sedan också förändra arbetssätt så att man också agerar annorlunda baserat på de datadrivna besluten.

Rätt stora genomgripande förändringar. Men man kan också försöka på ett individuellt plan använda mer medveten data och mindre intuition (omedveten data, erfarenhet) i sitt beslutsfattande. Även här finns lärdomar att hämta från AI/ML metoder. I det här samtalet försöker David Fendrich förklara hur du kan förbättra din magkänsla med data, eller använda AI på ett enkelt vardagligt sätt. Det blir inte så mycket teknik som vanligt men mer lättsamt och trevligt – självhjälp på ett ingenjörsmässigt sätt kanske! Men det är också så att om du använder AI metoder i din vardag är du bättre rustad att ta dig an mer avancerade projekt. Webbinariet baseras på ett av Davids blogginlägg.

Anmälan och info

Tenfiftys kunskapsdag för företag

Vill du bredda dina kun­ska­per kring ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens och få redskap och för­stå­el­se för hur AI kan påverka din or­ga­ni­sa­tion? Vill du möta andra företag för att dela kunskap och bolla idéer kring AI? Välkommen att anmäla dig till Tenfiftys kunskapsdag!

Anmälan och info


Läs mer om våra Workshops