Niclas Ingeström, CDO på Castellum, delar med sig om sina upplevelser kring samarbetet med Tenfifty, sin syn på värdet av att kunna nyttja data i fastighetsbranschen och ger tre viktiga råd till företag som inte kommit igång med AI i sin verksamhet ännu.

 

Niclas Ingeström om Ai och Tenfifty

Niclas Ingeström

Castellum valde Tenfifty som samarbetspartner

– För mig är det viktigt att kunna fokusera, och om man ska åstadkomma någonting så kan man inte tänka för brett, berättar Niclas Ingeström.

Tenfifty är ett bolag som dels har fokuserat på att bygga algoritmer. Men det viktigaste för Tenfifty är inte var datan kommer ifrån eller hur den ser ut, och det är precis det jag gillar, att det är fokus på en nisch och på något man är riktigt bra på säger Niclas Ingeström och fortsätter:

– Istället för att bygga en jätteverksamhet har Tenfifty samlat de smartaste i branschen och byggt upp en personlig  organisation med en mycket hög teknisk kompetens. Dessutom sker kommunikationen på en lekmans nivå.

Det är inte sådär jätteofta man träffar Data Scientists som faktiskt kan prata med en person som inte fullt ut förstår det tekniska utan att en ha en tolk mellan sig, och det är häftigt!

De företag som inte förstått vikten av AI:ns betydelse för bolag i framtiden är i riskzonen

Niclas Ingeström menar att AI kommer att vara en betydande del av värdet av våra bolag i framtiden.  

-För fastighetsbranschen som Niclas Ingeström arbetar i kommer datan kanske inte vara av lika stort värde som själva fastigheterna i sig. Men det kommer finnas en otroligt stor förtjänst i att kunna nyttja datan om själva fastigheterna, menar Niclas Ingeström. Att samla information om hur fastigheterna har skötts, hur de går, vad människor gör i dem är exempel på data med ett otroligt stort värde. Hanterar du detta på rätt sätt kan du få ut stora vinster, fortsätter Ingeström.

3 tips till företag som inte startat sin AI-resa ännu

Niclas Ingeström pratar om tre parallella beståndsdelar som är viktiga för startskottet:

1. Sätt upp en strategi för att samla in data:

Någonstans måste man starta igång ett projekt för att börja samla in data för att kunna få en bild av vilken data som är relevant för just det bolaget eller den branschen man befinner sig i. Det handlar om att samla in intern och extern data med en tydlig strategi.

2. Gör en avancerad analys och testa att bygga algoritmer:

Vänta inte tills du samlat in all data, uppmanar Ingeström. Parallellt med insamlingen bör du göra avancerade analyser. 

–  Vi på Castellum har byggt upp en stor struktur och även om vi inte samlat in tillräckligt med data har vi börjat ta extern hjälp för att se över två delar. Den första delen handlar om att göra en så kallad avancerad analys för att få tillgång till det som är bortanför en vanlig forecast. Den andra delen handlar om att testa att bygga algoritmer. Det finns ingen anledning att vänta med detta steg då man heller inte behöver färdiga algoritmer för ändamålet, man kan börja i ett excelblad, summerar Ingeström.

3. Få med dig människorna och driv projektet med utgångspunkt i verksamheten

–  Att ta beslutet att genomföra en AI-resa kan skapa otroliga värden för företag. Men det är under hela projektets gång otroligt viktigt att att inte glömma att det också är en awereness-resa för hela verksamheten.

En totalt livsfarlig strategi är att driva ett AI-intiativ som ett IT-projektDet här bör vara ett rent verksamhetsprojekt med tydliga mål som handlar om att se effekten för hela verksamheten, avslutar Ingeström.

Author

Benita Bruzelius
Head of Marketing