Den oceanburna handeln av gods är enorm och sjöfarten binder ihop marknader och aktörer över hela världen genom att bland annat skeppa råolja mellan världens hamnar. De enorma Suezmax-fartygen, som är den största fartygsstorlek som kan passera genom Suezkanalen i Egypten, är inget undantag.

Priserna för att transportera olja från utskeppningshamn till mottagande raffinaderi sätts på en öppen marknad. Det kostar mycket tid och pengar att förflytta de massiva skeppen runt jorden och det är särskilt dyrt att köra genom Suez-kanalen i onödan eller komma till en hamn och få vänta i veckor på att få en last. Det finns alltså mycket att tjäna på en bättre prisprognos. 

Syfte
Tenfifty initierade projektet med målet att, med hjälp av AI, ge beslutsstöd för planeringen, som tidigare hade gjorts helt manuellt.
Eftersom det kan ta flera veckor för ett tankfartyg att ta sig till en hamn behövde Tenfifty förutspå pris fyra veckor i förväg och samtidigt ha koll på vad övriga aktörer hade för sig.

Datakällor
Historiska fraktpriser. Egna och konkurrenternas fartygspositioner (AIS). Oljepriser. Oljeproduktionsprognoser. Öppna fraktavtal. Med mera.

Teknologier
Boosted trees, Unstructured modeling, Stochastic optimization, Probabilistic programming.

Resultat
Tenfifty utvecklade en modell som förutsäger fraktpriser för olja inklusive ett osäkerhetsmått, som kunden kör live som en del av deras operativa användargränssnitt idag.

Author

Benita Bruzelius
Head of Marketing