Gör AI till en naturlig del av ditt företag

Det är ingen tvekan om att artificiell intelligens (AI) förändrar affärslandskapet i många branscher. Men innan du kan utnyttja möjligheterna med AI måste du först veta var du ska börja. Det är där Tenfiftys workshop kommer in.

Tenfifty hjälper dig och ditt företag att öka kunskapsnivån kring vilka möjligheter som finns med AI och hur du kan omvandla dessa möjligheter till ökad affärsnytta.

Oavsett om du vill börja använda AI i ditt företag eller behöver motivera och utbilda dina kollegor så kan Tenfifty ge dig det stöd ni behöver med hjälp av vår erfarenhet och kunskap inom artificiell intelligens. Stödet från Tenfifty kan vara allt från rådgivning kring AI till att vara den partner som bygger och driftsätter era AI-algoritmer.


Går du och ditt företag i tankarna om att börja arbeta med AI men känner er inte redo för en workshop?

Ladda ner vår guide→ Checklista – Aktiviteter inför ditt första AI-projekt och få tips om 6 förberedande steg.

 

Tenfiftys bakgrund

För att identifiera AI-mogna områden och lämpliga AI-projekt krävs förståelse och kunskap kring de olika AI-lösningar som finns tillgängliga. Det finns gott om färdiga, beprövade och funktionella AI-lösningar och utmaningen är att det finns ännu fler lösningar och tekniker som antingen är för överambitiösa eller inte tillräckligt bra och mogna. Den unika och viktiga erfarenheten att förstå vilken AI-lösning som är bäst lämpad för varje specifik situation har vi på Tenfifty skaffat oss genom mer än 20 års erfarenhet inom AI där vi utvecklat och driftsatt över 70 lyckade AI-projekt. Läs mer i ett av våra lyckade kundcase.

 

Trusted by smart companies

Successful companies use Tenfifty to automate, optimize and predict on their data.