På Tenfifty arbetar vi med att effektivisera och optimera processer och verksamheter. Det faller sig naturligt att vi vill se maximalt resultat av våra insatser.

När vi i år valde välgörenhetsorganisation att samarbeta med var ett viktigt kriterium att vi kände oss säkra på att pengarna når fram och gör nytta. Därför kontaktade vi den ideella organisationen geeffektivt.se.

Ge Effektivt lutar sig mot forskning och har som affärsidé att hitta och kartlägga effektiva hjälporganisationer, där gåvor kommer fram och gör bevisad nytta.

Utvärderingen baseras på evidens, kostnadseffektivitet, tillväxtpotential och öppenhet. Kriterier vi på Tenfifty gillar och försöker leva efter.

I år gick vårt bidrag till The Against Malaria Foundation, som arbetar med att distribuera myggnät. Malaria dödar över 400 000 personer varje år, varav en majoritet barn under 5 år.

Att vi kan hjälpa till i arbetet mot malaria känns bra.

Author

Kristina Bjurström
Office Manager
We are very happy to have Kristina Bjurström in charge of our office. She has extensive leadership experience from working in management roles in advertising and software development. With Kristina's skills and positive engagement on board we will continue our journey towards becoming one of the best employers in the IT industry.