En vanlig utmaning för jurister är att hitta den information de behöver för att förbereda sina ärenden. Nuförtiden står advokater inför ännu större utmaningar på grund av den stora mängden data som finns tillgänglig. Att få tillgång till den information de behöver utan att spendera timmar på att söka igenom flera källor är avgörande för att kunna jobba effektivt. Ett vanligt exempel på ett problem när det kommer till att söka i rättsdatabaser är när en jurist söker efter ordet “kniv” och får noll träffar på grund av att det i de gamla domarna istället står “stilett”. 

Vi utforskar möjligheter att bygga en rättsdatabas med hjälp av AI

Domstolsverket har förstås som alla andra stora organisationer många utmaningar för att kunna fungera effektivt i dagens samhälle. Ganska snart hamnade fokus på det som är ett av de viktigaste verktygen för en jurist, nämligen rättsdatabasen.

När ett nytt fall ska tas upp i en domstol behöver juristen söka information från flera olika källor. Lagen är en självklar utgångspunkt, men lagarna refererar ofta till andra dokument, som till exempel förarbeten. Det finns också kommentarer skrivna av experter som förklarar hur lagen ska tolkas. Texter från läroböcker och artiklar från branschtidningar är också av intresse. En bra rättsdatabas låter juristen snabbt navigera i dessa kopplade dokument och kommentarer.

Som jurist vill du också kunna hitta prejudikat. Hur har olika instanser av domstolen dömt i liknande fall förut? Dessa tidigare domar kan vara riktigt svåra att hitta. Du kanske söker efter domar där det förekommit en kniv och får tusentals träffar. Hur ska du hitta nålen i höstacken och den dom som är mest lik ditt fall? Eller så har du det omvända problemet: den dom du skulle vilja hitta finns inte ens med bland träffarna, eftersom du sökte efter ordet “kniv”, men i den domen står det bara “stilett”.

För bland annat dessa två vanliga arbetsuppgifter är dagens verktyg helt enkelt inte vassa nog.

Funktionaliteten vi önskar ta fram med hjälp av AI kan bli en av de viktigaste resurserna för juristerna

Kristoffer Röshammar som arbetar som utvecklare på Tenfifty och varit involverad i projektet förklarar att syftet med projektet initialt var att bygga en prototyp till en ny rättsdatabas som är bättre på att låta juristen hitta rätt dokument eller navigera mellan flera dokument som har en koppling till varandra:

-Under projektets gång har det framkommit andra viktiga funktioner för en rättsdatabas. Vi har bland annat experimenterat med att automatiskt maskera känsliga personuppgifter i domarna.

En annan viktig del med arbetet har varit att plocka ut faktauppgifter ur domarna. Som dagens domar är skrivna så följer de bara en lös struktur. Det finns inget enkelt sätt för en dator att förstå till exempel vad påföljden blev eller ens om den åtalade personen dömdes eller inte. Om datorn hade tillgång till sådan information i strukturerad form skulle det vara enkelt att visa statistik och göra djupare analyser. Det skulle också vara stor hjälp för juristen att kunna filtrera på dessa omständigheter i jakt på en specifik dom.

Vi behövde använda alla verktyg i vår verktygslåda för att lösa problemet

Det har varit många tekniska utmaningar i projektet, så vi har behövt använda hela vår verktygslåda inom språkförståelse eller natural language processing, NLP. Allt från grundläggande metoder för att hitta SFS -referenser i texterna, via att omvandla inscannade dokument till sökbar text, till att använda djupinlärning och de allra senaste modellerna för språkförståelse för att kunna erbjuda semantiskt sök. De svåra bitarna i projektet handlar om att avgöra om omständigheterna i två domar är liknande, trots att kanske olika ord använts i texterna.

AI kommer skapa ett fullt funktionellt verktyg för alla jurister

-Vi har tagit fram en prototyp till en helt ny sorts rättsdatabas som erbjuder funktioner som inte finns i någon annan produkt i dag. Rättsdatabasen är fortfarande under aktiv utveckling, men vi har visat att Domstolsverkets visioner går att genomföra med modern AI. Vi ser fram emot att ta prototypen vidare till en färdig produkt!

Vidare berättar Kristoffer att Domstolsverket är en givande och engagerad partner att arbeta med:

-Det är alltid roligt att få sätta sig in i nya områden och juridiken och rättsväsendet är verkligen en helt egen värld att dyka in i. För att det ska bli ett riktigt bra slutresultat krävs det dock att någon med domänkunskap alltid finns tillgänglig för att diskutera och förklara. Detta är något som Domstolsverket verkligen förstod och bistod med mycket kunniga och engagerade kontakter, bland annat en domare. Det har verkligen varit roligt att iterera från idé till implementation!

Vill du veta mer om projektet? Lyssna på avsnitt 6 i vår podcast där vi gästas av John Lagström från Domstolsverket och grottar ner oss ytterligare i AI och rättsväsendet.

Author

Benita Bruzelius
Head of Marketing