Sjöfartsverket är första sjöfartsaktören i världen som använder AI som ett stöd för att lättare kunna uppfatta nödanrop till havs.

Sjöfartsverket har som en av sina uppgifter att samordna räddningsinsatser till sjöss. Enheten som gör detta heter Sjö- och flygräddningscentralen även kallat JRCC efter dess engelska namn. Dygnet runt lyssnar operatörerna manuellt av nödfrekvenser i syfte att uppfatta anrop från nödställda. Men avlyssningen är beroende av operatörens förmåga att uppfatta anrop som kan ske på en radioutsändning med dålig kvalitet.

Bakgrund

För ett par år sedan fick en av räddningsledarna på JRCC en idé om att implementera någon form av stöd för att minska risken och stressen över att ett viktigt meddelande ska missas. Tenfifty tillsammans landade tillsammans med partnern Maranics uppdraget att ta fram ett AI-stöd. Tenfifty ansvarar för den tekniska AI-leveransen i projektet och Maranics för gränsnittet.

Niclas Johansson, en av Tenfiftys AI-utvecklare har jobbat i Heimdalprojektet sedan våren 2021:

–  Under våren 2021 gjorde jag mitt exjobb på Tenfifty där jag undersökte och jämförde olika metoder för att bygga en speech to text- modell på brusig- och domänspecifik data. När mitt examensarbete blev klart började jag min anställning på Tenfifty och fortsatte att bygga in det i ett system.

Syfte

Innovationsprojektet, som har namnet Heimdall efter en asagud i nordisk mytologi, bygger alltså på AI-teknologi för att få assistans med avlyssning och tolkning av inkommande nödanrop samt presentera dessa i ett operatörsvänligt gränssnitt. Systemet känner igen vissa ord, som till exempel ”Mayday”, och när de utvalda orden identifieras skickas en varning till räddningsledaren om vad som fångats upp.

– Heimdallprojektet är ett utmärkt exempel på digitalt stöd i ett operativt arbete utfört under stor press. Med hjälp av filtrerad, strukturerad och lättillgänglig digital information hoppas vi skapa en tryggare arbetssituation för operatören, säger Mattias Larsson CIO på Maranics AB.

Datakällor

Vi fick tillgång till ca ett år av sparad VHF-kommunikation från kustradionätet, berättar Niclas:

-Denna datan saknade helt transkription och klassificering. Detta ledde till att vi skapade ett verktyg där sjöfartsverkets personal kunde transkribera och klassificera en del av klippen som senare kunde användas till träning och utvärdering av modeller.

Resultat

Systemet Heimdall används just nu i en skarp test-drift av räddningsledarna på JRCC och AI-lösningen uppmärksammar dem på meddelanden med intressant information och ger användaren stöd med att tyda och övervaka kustradion.

Liknande system finns inom andra områden, men inte inom sjöfarten, säger Ulf Svedberg, projektledare på Sjöfartsverket, i Sjöfartstidningen.

– Det är ingen annan som har gjort det här, så det är spännande och kul att vi är först i världen.

“Jag får vara med och göra Sveriges kust till en säkrare plats.”

Niclas berättar vidare att det svåraste med projektet var de utmaningarna som ljud över en så kallad VHF kan skapa i kombination med det väldigt domänspecifika språk som används i sjöfarten. 

-En annan utmaning var att det under initiala tester framkom flera utvecklingsmässigt komplicerade krav för att verktyget skulle vara till nytta i deras verksamhet. Trots roliga utmaningar så måste jag säga att det har varit ett väldigt häftigt projekt att få jobba i. Problemet vi löser är så verkligt och modellerna och systemen vi varit med och byggt kan användas för att rädda liv och göra Sveriges kust till en säkrare plats.

Author

Benita Bruzelius
Head of Marketing