Vatten är en av de mest värdefulla resurserna på vår planet, men också en av de mest sårbara. Klimatförändringar, befolkningstillväxt, urbanisering och föroreningar utgör stora utmaningar för vattenhanteringen i dagens samhälle. Hur kan vi säkerställa en tillräcklig, ren och hållbar vattenförsörjning för nuvarande och framtida generationer? Med hjälp av digitalisering och artificiell intelligens (AI) kan vi skapa smarta och effektiva vattenlösningar, och det är precis vad Sweco, en ledande konsult inom teknik, miljö och arkitektur, gör i sitt initiativ Smart Water. 

Vi på Tenfifty är entusiastiska över att ha fått möjligheten att samarbeta med Sweco som AI-partner i detta projekt. Genom att kombinera vår expertis inom avancerad databearbetning med Swecos omfattande erfarenhet inom VA-sektorn, strävar vi efter att utveckla innovativa digitala verktyg som kommer att optimera vatten- och avloppshantering (VA) i kommunerna. Läs vidare om hur vi arbetar i Smart Water-projektet, dess mål, metoder och hur vi samarbetar för att skapa hållbara vattenlösningar för framtidens samhälle.

Swecos vision för Smart Water och hållbara samhällen

Jonas Hed, chef för en VA-grupp i Göteborg och uppdragsledare för Smart Water-projektet på Sweco, delar med sig av sin syn på samarbetet och dess framsteg hittills. Med över 22 000 medarbetare globalt och ett fokus på att planera och utforma framtidens hållbara samhällen, är Sweco en viktig aktör i branschen. För Sweco är Smart Water ett av deras senaste initiativ för att förbättra VA-hantering genom digitala lösningar.

Utmaningen som ligger till grund för initiativet

Tillskottsvatten är ett stort problem för VA-sektorn, eftersom det innebär att oönskat vatten, till exempel från regn, grundvatten eller läckor, blandas med 

avloppsvattnet. Det kan exempelvis vara från felkopplade takrännor eller läckor som beror på spruckna avloppsvattenrör. Tillskottsvatten leder i sin tur  till ökade kostnader för rening, minskad kapacitet i avloppsnätet och större slitage i VA-systemet. Enligt en rapport från Svenskt Vatten är kostnaden för det ovidkommande vattnet cirka 40 kronor per meter kommunal ledning per år. Att förnya en kommunal ledning kostar idag omkring 10 000 kronor per meter. Förutom att tillskottsvatten leder till ökade kostnader för att rena tillskottsvatten leder det också till ökad risk för att avloppsvattensystemet svämmar över (och avloppsvatten rinner in i källare etc).

“Smart Water handlar om att ge våra kunder insikter för att kunna ta rätt beslut. Det handlar också om att vi ska vara relevanta i framtiden.”

–Jonas Hed, Sweco

Från möjlighet till framgång: Swecos partnerskap med Tenfifty 

Jonas berättar om hur Sweco kom i kontakt med Tenfifty och varför de valde att samarbeta med oss.

– I vår grupp jobbar vi med VA-utredningar som innehåller modellering av ledningsnät. Vi förstår att vi inte kan lösa alla utmaningar som våra kunder har med våra matematiska modeller och vi har inte spetskompetens inom AI. Därför passade det bra att jobba tillsammans med Tenfifty. Genom Tenfiftys fokus på AI och avancerad dataanalys såg Sweco möjligheten att komplettera sina VA-utredningar och modellering av ledningsnät. Samarbetet öppnade nya möjligheter att tillämpa längre serier av historisk data och integrera AI för att lösa komplexa utmaningar inom vattenhantering. 

Tenfiftys ansvar i projektet

Johannes Öhlin, en av AI-utvecklarna i projektet förklarar att vi utgår från data från kommunernas SCADA-system för att analysera och optimera modeller för vattenflöden i ledningsnätet, få en klar och detaljerad bild av flödena och identifiera eventuellt tillskottsvatten. Vår analys ger inte bara mängden tillskottsvatten utan delar även upp det i komponenter så att man kan dra slutsatser om varifrån det kommer (exempelvis om det kan vara felkopplade tak eller trasiga rör). 

Simulerat flöde av avloppsvatten vid regn uppdelat i komponenter.

Med hjälp av AI och dataanalys kan vi dra slutsatser som tidigare krävt särskilda projekt och insatser av konsulter med specialiserad mätutrustning. Vi kan även göra detta löpande över lång tid medan det gamla sättet bara ger data för en kort mätperiod.Det är roligt att se hur vår lösning kan göra skillnad för kommunerna och miljön.

– Johannes Öhlin, utvecklare i projektet

Lovande resultat i framtiden

Hittills har Tenfifty tillsammans med Sweco färdigställt flera projekt inom Smart Water, med Mölndal och Gislaved som beställare. Fokus har legat på tillskottsvattenanalys med hjälp av AI, och resultaten har varit lovande. Vi har kunnat använda längre serier med historisk data än vad som annars görs i liknande projekt och kommunerna har fått en djupare insikt i sina VA-system. Slutmålet med projektet är att vi ska kunna minska tillskottsmängderna så pass mycket att resultatet minskar kostnader, miljöpåverkan, förbättrar driftsäkerheten och förebygger översvämningar och bräddningar

En fortsatt resa mot smartare vattenlösningar 

För Sweco och Tenfifty är detta bara början på en resa mot att skapa ännu smartare och mer hållbara vattenlösningar för framtidens samhällen. Med partnerskap som detta är vi övertygade om att vi kan fortsätta driva innovation och göra verklig skillnad för samhället och miljön. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans och utveckla fler projekt i framtiden.

Det har varit lätt att samarbeta med Tenfifty avslutar Jonas och menar att vi kommer att bli bättre tillsammans ju fler projekt vi gör, vilket vi på Tenfifty också är säkra på. Håll utkik på vår blogg för att följa projektets framsteg.

Author

Benita Bruzelius
Head of Marketing