Maktbarometern

Varje år publiceras Maktbarometern, En unik kartläggning över vilka som har störst inflytande i det digitala medielandskapet i Sverige. Medieakademin, den ideella förening som ger ut Maktbarometern har som syfte att fördjupa mediedebatten och skapa mötesplatser för att öka förståelsen om hur medier påverkar samhället. 

Emanuel Karlsten, journalist och styrelseordförande i Medieakademin sedan åtta år tillbaka berättar om varför Medieakademin valde att jobba med Tenfifty, hur han upplevt samarbetet under åren och om nya utmaningar som uppstår i en medievärld som ständigt förändras.

Emanuel Karlsten
Foto: Stina Stjernkvist
Medieakademin såg att det var deras uppgift att kartlägga det svenska medielandskapet

Emanuel Karlsten förklarar att Medieakademin består av en styrelse där alla arbetar ideellt med intention att fördjupa mediedebatten och förståelsen för samhällsutvecklingen med betoning på mediefrågor.

-Medieakademin grundades 1997 av Göteborgs-Posten, Göteborgs universitet, Forsman & Bodenfors och Sifo. Idén var att skapa en mötesplats mellan tre världar som sällan träffades: Näringslivet, medier och akademin. Samma år började Medieakademin med Förtroendebarometern, en institution som mätte svenskarnas förtroende för medier, företag, politiker och samhällsinstitutioner. 

2017 gjordes ett omtag och Maktbarometern skapades, fortsätter Emanuel:

-Det som kanske är den största utmaningen idag kopplat till alla nya konton som dyker upp på medier som Facebook, Twitter, Tiktok etc. är att förstå vart samhället är på väg. Vi kanske inte identifierar dem som medier eftersom de inte är journalistik, men de är ju medier i den aspekten att de har otroligt stort inflytande på hela samhället. Alla snubblar över att det finns stora youtubkanaler med miljoner följare, men det är svårt att hitta data att jämföra med till exempel Aftonbladet. Av den anledningen skapade vi Maktbarometern där vårt syfte blev att kartlägga hela svenska medielandskapet. Det finns ingen annan som gör det här just för att det är ett otroligt stort och komplext arbete.

Maktbarometern ger alltså varje år insikt i vilka svenskar som når och engagerar flest på sociala medier i Sverige och Medieakademins bidrag är att försöka samla all data över ett års tid och sedan jämföra dessa, oavsett om det är en person, ett företag eller myndighet.

Framtagen med hjälp av Tenfifty

Varje år hjälper Tenfifty till med att ladda ner publik data om svenska konton på Twitter och Youtube, till exempel likes, retweets, eller hur många följare ett konto har. En viktig faktor i arbetet är svensk-bedömningen. För att exludera globala målgrupper blir det därför avgörande att få ut data som endast mäter svenskar och räckvidden bland andra svenskar. Tenfifty har också tagit fram en webapp – ett skräddarsytt kalkylark med specialdesignade funktioner där Medieakademin kan få överblick och organisera hundratusentals konton för att få fram en så rättvis bild som möjligt av verkligheten.

En medievärld i ständig förändring 

-Vi har slagit ihop fyra plattformar med ambitionen att skapa en totallista, men hur de olika plattformarna ska kombineras är komplext. Detta ställer krav på alla möjliga sätt, men framförallt en stabil tjänst i grunden. En annan utmaning är att vi nu vill lägga till TikTok och det är väldigt svårt då det kräver speciallösningar. Det kommer alltid nya plattformar som har stor betydelse och det försvårar.

Ett väloljat samarbete mellan Tenfifty och Medieakadamin

-Vi har ett etablerat tillvägagångssätt tillsammans med Tenfifty som vi haft i många år. Vi har varit runt och pratat med olika företag men upplevde att det fanns en unik kompetens hos Tenfifty som vi inte kunnat hitta någon annanstans, säger Emanuel och fortsätter:

För oss på Medieakademin som är ett litet sammanhang och har små resurser att lägga mycket mantimmar på och som har en väldigt stor produkt är det väldigt viktigt att få något som fungerar och som är stabilt i grunden. Vi har tillsammans med Tenfifty byggt upp ett gemensamt språk kring hur vi kan göra arbetet på bästa och mest effektiva sätt och skapat en grundstruktur som fungerar bra när vi jobbar med plattformar som förändras snabbt och mycket.

Läs mer om maktbarometern här.

Author

Benita Bruzelius
Head of Marketing