Sedan Tenfifty startades år 2014 har vi siktat på att ha en kontrollerad tillväxttakt samtidigt som vi velat visa positiva siffror under resan.

Ägarna på Tenfifty har haft som mål att starta bolaget de själva skulle vilja arbeta på och där fokus är att alla jobbar med det man är bra på och trivs med. Ett av våra mål har handlat om att vara självfinansierade och att främst täcka våra ökande kostnader med hjälp av merförsäljning och inte minst, genom att göra vinst varje år.

Vi har hela tiden haft fokus på att ta oss an utvecklande och roliga AI-projekt och framför allt att sätta dem i drift så att de snarast möjligt börjar göra nytta för våra kunder.

Det är därför mycket glädjande och smickrande för oss alla på Tenfifty att vara en del av den utvalda grupp av företag som erkänns för sina insatser av branschpublikationen Dagens Industri.

Kriterierna för att utses till Gasell är som följer:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

Källa: https://gasell.di.se/om-di-gasell/

Author

Kristina Bjurström
Office Manager
We are very happy to have Kristina Bjurström in charge of our office. She has extensive leadership experience from working in management roles in advertising and software development. With Kristina's skills and positive engagement on board we will continue our journey towards becoming one of the best employers in the IT industry.