Vi fortsätter vårt viktiga samarbete med organisationerna ChildX, 1000Möjligheter, Childhood, Novahuset, MÄN, Storasyster och Tjejzonen. Organisationer som alla arbetar för att stoppa sexuellt våld mot barn och unga.

I ett tidigare projekt byggde Tenfifty ett system för att söka i och analysera chattar mellan stödsökande och volontärer. Nu har vi startat ett nytt projekt som har fått namnet FRONTA, som bygger vidare på det tidigare samarbetet och fokuserar på att förbättra funktionerna i analyssystemet för chattinteraktioner mellan stödsökande barn, ungdomar och volontärer. Dessutom lägger vi till nya funktioner och samlar in nya chattar automatiskt. 

Avancerad sök- och analysportal med semantiska funktioner

Kärnan i projekt FRONTA är att ge stödorganisationeren verktygslåda för att förstå de stödsökandes behov, utmaningar och framsteg över tid. Genom att granska chattar mellan stödsökande och volontärer strävar vi efter att kunna erbjuda verktyg som ger en mer omfattande inblick i de bakomliggande problemen än vad som tidigare varit möjligt. Det handlar om att identifiera och lyfta framväxande trender och uttryck som kan belysa de utmaningar som barn och unga står inför.

Vi vill förbättra stödorganisationers arbete

I den nya sök- och analysportalen använder vi textmodeller för semantiskt sök och analys vilket gör det möjligt för stödorganisationerna att söka i och analysera chattar efter olika kriterier, till exempel:

  • Personliga egenskaper: ålder, kön, etc.
  • Typ av stöd: psykisk ohälsa, fysisk misshandel, etc.
  • Trender: nya trendande uttryck som dyker upp i chattarna.

Portalen ger stödorganisationerna en mängd värdefull information som de kan använda för att förbättra sitt arbete. De kan till exempel använda informationen för att:

  • Utveckla nya stödprogram.
  • Skapa bättre utbildning för sina volontärer.
  • Bättre beskriva effekterna av organisationens arbete.

Målet med projektet är alltså att hjälpa stödorganisationerna att bättre förstå vilka de stödsökande är, vad de söker stöd för och hur detta ändras över tid. 

Fortsättningen på ett meningsfullt samarbete

Det pågående FRONTA-projektet representerar ett fortsatt åtagande att använda AI för positiv samhällspåverkan och visar också vikten av samarbete mellan företag och ideella organisationer. Att bidra till välfärden för samhällets mest sårbara är en inspirerande möjlighet för oss på Tenfifty. Det understryker teknikens verkliga potential när den används ansvarsfullt. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet och utforska nya möjligheter där AI spelar en avgörande roll för en bättre framtid för alla.

Author

Benita Bruzelius
Head of Marketing