I Tenfiftys podd AI PÅ RIKTIGT fokuserar vi på att lära ut om Artificiell Intelligens, vi går igenom några av Tenfiftys genomförda och driftsatta AI-projekt och pratar om vad ett företag skall göra för att lyckas ta sig hela vägen från initial idé till lyckad och driftsatt AI. Hoppas du finner den intressant!

Author

Benita Bruzelius
Head of Marketing