Branschen som gick ifrån statligt monopol

Davud Hoshmand, ägare av Reges Development & Operations förklarar att järnvägsbranschen, där Reges har sina flesta kunder, är unik på så sätt att den tidigare präglats av statligt monopol. Effekten av att privata aktörer kliver in på en marknad som tidigare varit statligt driven har skapat ett gap mellan vilka IT-system man har behov av och vad som finns tillgängligt på marknaden.

 

Reges Development & Operations AB har utvecklat och levererar fordonsplaneringssystemet TRAIND som används för omloppsplanering inom järnvägsbranschen.

 

– Som en följd av det här har vi valt att fokusera på hur vi kan ta processer och system som redan finns implementerade internt och göra dem väldigt mycket mer användarvänliga och tillgängliga för de som ska arbeta med dem, berättar Davud Hoshmand och fortsätter:

Vi bygger inte publika applikationer mot t.ex. slutkund eller resenärer utan snarare interna verktyg. Många av våra kunder har stora tunga system i botten, som SAP och Dynamics som servar alla deras processer. Dessa system är inte speciellt inspirerande att jobba i, och vi får då förtroendet från våra kunder att

bygga tillämpningar ovanpå som är integrerade och förädlar data från flera källor.  

– Det vi tycker är spännande och det jag är mest inspirerad att jobba med är att få en kund att beskriva ett vardagligt återkommande problem som skapar frustrationer och är en tidstjuv, för att se över vad som kan förbättras och därefter adressera detta med hjälp av IT-lösningar byggda på, eller runt befintliga lösningar. Detta gör att vi introducerar nya verktyg utan påverkan på befintlig setup och det resulterar självklart i en mer attraktiv prisbild.

 

Jakten på rätt samarbetspartner inom AI

Tenfifty är riktigt duktiga på AI och maskininlärning, berättar Hoshmand och fortsätter:

Under väldigt långt tid har vi haft ambitionen att implementera AI stöd i vår tjänst TRAIND, som används för fordonsplanering inom järnvägsbranschen. Slutanvändarna sitter och manuellt bearbetar stora datamängder för att leverera en planering som är så optimal som det går utifrån givna förutsättningar. Ett arbete som tar en person en vecka att göra i ledtid kan en dator lösa på en bråkdel av tiden. För våra kunder är det otroligt värdeskapande att man kan frigöra arbetstid och låta den anställde, som är expert inom sitt område fokusera på det hen gör bäst och överlåta grovjobbet åt en AI.

När Reges kom till ett stadie där deras produkt var redo för nya satsningar började jakten på vem som kunde tillverka AI-verktyget enligt de önskemål som fanns. 

Våra medarbetare är väldigt tekniskt kunniga och behärskar redan de grundläggande koncepten inom maskininlärning så nivån hos vår nya samarbetspartner måste vida överstiga vår egen kapacitet menar Hoshmand:

Ett av bolagen jag nådde ut till var Tenfifty, som tyckte det lät som ett otroligt spännande och annorlunda projekt. Under vårt första möte på plats hos Tenfifty i Göteborg märkte jag fort hur David Fendrich greppade vår problemställning. Att inte tidigare jobbat med järnvägsbranschen och på kort tid kunna återkoppla och ställa kontrollerande frågor, var djupt imponerande.

-Att tidigt få bekräftat att personerna framför en snabbt kommer kunna förstå komplexiteten i vår utmaning och att inlärningskurvan kommer vara kort kändes väldigt betryggande. Så duktig blir man bara om man verkligen brinner för det man gör, och det var anledningen till att vi valde att samarbeta med Tenfifty.

Resultatet

Tenfifty tog sig an utmaningen och sedan start har det fungerat exemplariskt, det är väldigt häftigt säger Hoshmand och fortsätter:

När vi väl jobbar med tredje part så vill vi att de ska vara bäst på det de gör. Tenfifty kännetecknas av väldigt tekniskt kunniga personer och vi på Reges är väldigt bra på att ta det tekniska och knyta ihop det till en användarupplevelse, så för oss har det här samarbetet blivit precis så bra som vi önskade det. Att göra affärer och stötta en nischad aktör inom AI som har sin verksamhet i Sverige, var extra betydelsefullt.

Genom funktionaliteten som det här verktyget ger oss får vi en konkurrensfördel på marknaden, summerar Hoshmand och förklarar vidare:

– Även om vi är minst i vår bransch kan vi påvisa att vi fortfarande är riktigt vassa inom vissa områden. Vi har valt att nischa in oss för att göra vårt erbjudande bättre än konkurrenternas som är bredare inom området. Vi har nu kunder som kan realisera påtagliga tidsbesparingar genom att använda vår optimeringsfunktionalitet. Om det tar två arbetsdagar för en planerare att producera ett riktigt vasst scenario, så tar det med Tenfiftys optimeringsmotor knappt tre minuter att få fram ett motsvarande förslag. Att låta systemet producera ett tiotal scenarier på kort tid, och istället spendera den frigjorda tiden på att finlira resultatet är ett betydelsefullt nyckeltal för oss!

Läs mer om projektets utförande med Reges här!

 

 

Author

Benita Bruzelius
Head of Marketing