Att snabbt kunna bedöma och prioritera hur akut en patients behov av medicinsk vård är, är en utmaning för många vårdorganisationer idag. Det är inte bara en fråga om att samla in aktuella symtom. Informationsinsamlingen bör även omfatta andra påverkansfaktorer, som exempelvis patientens tidigare sjukdomshistoria. Detta är ett område där felmarginalerna måste minimeras samtidigt som vård av hög kvalitet och effektiv resursanvändning bibehålls. Studier har visat att människor många gånger känner sig mer bekväma att lämna den information som krävs i en automatiserad chatt än via telefon.

 

Syfte
Med begränsade resurser och ökande efterfrågan på vård blir det allt viktigare för vårdorganisationer att prioritera rätt i det inkommande flödet. Visiba Care, som tillhandahåller en plattform för digital vård, hade ambitionen att identifiera huruvida det var möjligt att använda AI-teknik som beslutsstöd för att ställa en första diagnos. AI är ändamålsenlig på områden med få överraskningar, där den kan hitta formler för hur saker och ting beter sig. I detta fall var det därför viktigt att ställa sig frågan hur människa och maskin kan arbeta tillsammans. Tenfifty utvecklade en avancerad backend-bot, baserad på Bayesiansk statistik och andra AI-tekniker.

Datakällor
Initialt genomfördes automatisk konvertering från officiell källtext. Därefter utvecklade vi ett sofistikerat Bayesiskt nätverk i nära samarbete med läkare.

Teknik
Bayesiannätverk, textvektorisering, olika NLP-lösningar.

Resultat
Med hjälp av data som matas in och kodas tillsammans med läkare från olika professioner anpassar AI-verktyget frågor och följdfrågor baserat på patientens angivna information och svar samt beräknar sannolikheten för olika diagnoser. Sedan januari 2020 används verktyget som beslutsstöd för vårdorganisationer inom privat och offentlig sektor.

 

Author

David Fendrich
CTO
David Fendrich is our Chief Technical Officer and one of the founders of Tenfifty. He has been working with AI and data science for almost two decades, helping companies put cutting edge solutions into practical use.