Upptäck nya AI-horisonter med David Fendrich

Hösten 2023 har svept in med en sval bris av förväntan inom AI-världen, och vi befinner oss mitt i en tid av oändliga möjligheter och banbrytande innovationer. I en tid då artificiell intelligens ständigt förändras och utvecklas är det en ära att få sitta ned med David Fendrich, vår Teknikchef på Tenfifty. Tillsammans kommer vi att utforska de mest framträdande trenderna inom AI, ta del av de strategiska initiativen som formar framtiden för AI-innovation, utforska de etiska och regleringsmässiga utmaningarna, och få en närmare titt på de tekniska framsteg som sker inom AI-forskning. Höstens kyla kan inte kyla ner vår entusiasm för vad som är på gång i denna spännande era. Låt oss dyka rakt in i intervjun och höra vad David Fendrich har att säga.

AI-landskapet förändras snabbt. Vad ser du som de mest betydande trenderna inom AI just nu? 

-Ingen har missat att trenden just nu är generativ AI – alltså att generera bland annat bild, text, programkod och ljud. Detta genererande kan delvis konkurrera med de människor som traditionellt skapar dessa saker, men förmodligen i högre grad bli ett oumbärligt hjälpmedel. Även om jag hoppas innerligt att hypen kring generativ AI inte hindrar framstegen i andra AI-områden, så är det förmodligen så det kommer bli. En av de mest lovande trenderna som bygger på generativ AI just nu är generativa agenter. Vad som ingår i det begreppet och varför det är intressant har jag skrivit om i Breakit: Läs artikeln här.

Ett av våra mål på Tenfifty är att vara en ledande aktör inom AI-innovation. Kan du berätta om några strategiska initiativ vi har vidtagit för att uppnå detta mål?  

-Det bästa man kan göra för att bygga teknisk kunskap är att genomföra riktiga projekt med ny teknik. Att bara läsa på eller göra en teknikdemo kan vara roligt, men det är först när gummit möter vägen som man verkligen lär sig. Det är därför vi har ett fokus på att ta in kommersiella projekt med stor variation och att låta våra utvecklare jobba på flera projekt samtidigt.

Hur ser du på de etiska och regleringsmässiga utmaningar som omger användningen av AI? 

-Både etiska och regleringsmässiga utmaningar skiljer sig starkt från ett tillämpningsområde till ett annat. När vi till exempel jobbar inom medicinteknik är det helt andra lagkrav, som kräver att vi tar hjälp av externa experter. När det kommer till etiska frågor så är de mycket viktiga i den typ av AI som privatpersoner kommer i kontakt med i vardagen, men mindre i den typen av projekt som faktiskt är mest vanliga. Om vi med högre precision uppskattar hur mycket virke man får ut ur en skog eller hur lång tid det tar att tillverka en viss tryckfjäder, så är det etiska perspektivet mindre relevant än när man jobbar med människor.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du har fått genom att arbeta med AI-projekt under de senaste 20 åren? 

-Man kan inte nog poängtera hur viktigt det är att vara nyfiken och frågvis kring branschen man jobbar med, var data kommer från, hur lösningen ska användas i slutändan, etc. En data scientist måste bli det vi brukar kalla en “fusk-domänexpert” kring varje nytt område man jobbar med. Det räcker inte att bara förstå de tekniska bitarna. Det spelar ingen roll hur snabbt du kan köra, om du ändå åker till fel ställe.

För våra tekniskt kunniga läsare, finns det några framsteg inom AI-utveckling som du anser är särskilt spännande?

-Även för de tekniskt kunniga läsarna rekommenderar jag att titta på vad som händer kring generativa agenter, som t.ex ToolLLM, MetaGPT och ChatDev. Om man är ännu mer nyfiken så är den vetenskapliga artikeln A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents” en väldigt fin översikt från augusti i år.

Läs Mer om Våra AI-Projekt 

För att lära dig ännu mer om de innovativa projekt som David Fendrich och Tenfifty är involverade i, läs mer om hur vi hjälpt våra kunder här. 

Author

Benita Bruzelius
Head of Marketing