AI har redan visat sig ha stora möjligheter inom tillverkningsindustrin, och det finns många sätt att använda AI för att förbättra ett företags produktivitet och effektivitet. I det här inlägget förklarar vi hur.

Styrkan i AI har länge varit välkänd inom teknik- och informationsbranscherna, men nu börjar vi också se en ökad användning av AI inom industriella branscher. Genom att använda AI kan industriföretag förbättra sin produktivitet, effektivitet och noggrannhet, samtidigt som de kan minska sina kostnader och risker. En av de största möjligheterna med att använda AI inom industri är att automatisera rutinmässiga och repetitiva uppgifter. Detta låter medarbetare fokusera på mer kreativa och strategiska uppgifter, samtidigt som det minskar risken för mänskliga misstag. AI-teknik som maskininlärning och robotik kan också hjälpa till att öka produktiviteten genom att identifiera mönster och använda den informationen för att optimera processerna i tillverkningsflöden.

Ett annat område där AI är särskilt användbart är predictive maintenance. Genom att samla in och analysera data från produktionsutrustning, kan AI hjälpa till att förutse potentiella problem och underhållsbehov, som annars kan leda till nertid och försämrad tillgänglighet för anläggningen.

Men det är viktigt att notera att det inte bara handlar om att införa AI-teknik i industrin. Företag behöver även förstå vikten av att ha en strategi för hur tekniken ska implementeras och användas på ett ansvarsfullt sätt. Detta inkluderar frågor som dataetik, säkerhet och dataintegritet. Mer om detta hittar du i vår dataguide.

Exempel på hur AI kan användas inom industribranschen

Det finns många olika sätt att använda AI inom industrin. Ett exempel är att använda maskininlärning för att förutse problem i produktionsprocessen, så att man kan hitta lösningar innan problemet uppstår. Läs mer om hur vi hjälpte Holsby Metall att undvika avbrott och förbättra tillgängligheten på produktionslinjerna.

Ett annat exempel är Södra Cell Värö, som är ett av världens mest moderna massabruk. Södra har ett starkt fokus på att löpande förbättra sina processer och produkter för att skapa ökade värden för sina kunder, och tog hjälp av Tenfifty för att ytterligare optimera sina processer med hjälp av AI. Läs mer om Södras satsning på AI som visar på hur industriföretag kan ta vara på möjligheterna som AI-tekniken erbjuder för att öka sin konkurrenskraft och hålla sig i framkant av utvecklingen.

Ett tredje exempel på hur AI kan användas inom industrin är när Tenfifty hjälpte GKN att implementera AI-lösningar för att förbättra sina lagerprognoser och optimera sin lagerhantering. Genom att tillämpa maskininlärning och analys av stora datamängder kunde GKN få en mer objektiv och noggrann bild av lagersaldot och förutse efterfrågan på komponenter. Detta ledde till förbättrade prognoser, minskade överflödiga lager och ökad lageromsättning för GKN. Läs mer om hur GKN utnyttjade AI-teknik för att optimera sin lagerhantering och uppnå ökad effektivitet och kostnadsbesparingar.

Sammanfattning av de möjligheter som AI ger för förbättringar inom industrin

AI har stora möjligheter att förbättra produktiviteten och effektiviteten inom industrin. Genom att använda AI för att analysera produktionsdata, förbättra produktionsprocesser och förhindra problem i produktionsprocessen kan företag ta sig an nya utmaningar och möjligheter och bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. AI är därför en viktig teknik för att förbättra industrins konkurrenskraft.

Author

Benita Bruzelius
Head of Marketing