Maskininlärning kan ofta användas i stället för komplicerade traditionella matematiska metoder i processindustritillämpningar. ML är i grunden automatiserad statistik och statistik kan användas för allt med respekt för att det är en liten skillnad på hur man använder den i olika företag som gör kopior omöjliga.

I detta specifika fall talar vi om en avancerad produktionsmiljö, där vi har tillämpat maskininlärning för mjuka sensorer och modellbaserad styrning där verkliga sensorer inte fungerar eller går sönder.

 

Syfte
Södra Cell Värö, en av världens mest moderna pappersmassafabriker, ville uppskatta framtida pH-värden i sin process och använda detta för automatiserad processkontroll.

Sensordata från produktion, inklusive olika flöden, temperaturer och pH-mätningar.

Video som visar aktuell PH och uppskattning 20 minuter in i framtiden tillsammans med osäkerhet, tillsatt syra och bas i de uppmätta flödena.

Teknologier
Gaussiska processer, neurala nätverk, modellbaserad kontroll.

Resultat
Tenfiftys ML-experter har tagit fram en lösning som kan förutsäga pH-värden i processen 20 minuter framåt, baserat på processdynamik och historiska data.

Resultatet av projektet kommer att användas av Södra för att bygga modeller av deras process och förbättra övervakning och kontroll, med reducerade kostnader och miljöpåverkan som slutresultat.

Läs mer i det här blogginlägget.

Author

Anders Bjurström
CEO