I all produktion förekommer det oförutsägbara störningar och många bakomliggande faktorer har stor betydelse för att industriella processer ska arbeta utan avbrott. För Holsby Metall som varmpressar gods var detta en utmanande omständighet. Är det då möjligt att med hjälp av AI förutsäga problem som dessa? 

Syfte
Holsby Metall som verkar i tillverkningsindustrin är en av Sveriges ledande tillverkare av varmpressat gods. Ett projekt inleddes för att se över om det var möjligt att minska kvalitetsbrister och förutsäga störningar i produktionen, där Tenfifty identifierade möjligheterna med AI. 

Den vanligaste störningen som identifierats var i Holsby Metalls aluminiumpress, där kutsar, eller små cylindrar i olika storlekar, värms upp och matas in i en uppvärmd press som släpps ner på kutsen. Kutsen pressas då till önskad form. I bland fastnar kutsarna i pressverktyget, vilket leder till att produktionen måste upphöra och medför att kutsar som börjat sin resa på det löpande bandet antingen svalnar eller värms upp för mycket i ugnen.

Holsby initierade ett AI och maskininlärnings- projekt för att minska kvalitetsbrister och förutsäga produktionsstörningar, tillsammans med oss på Tenfifty.

Vill du veta mer om hur man kan förutsäga driftstörningar med hjälp av AI? Se våra webinarium nedan:

Att använda AI för att förutse kvalitetsbrister och driftstörningar

AI och dataanalys hjälper dig att minimera produktionsstörningar.

Datakällor
Olika sensordata (utomhustemperatur, luftfuktighet, temperaturzoner i ugnen, smörjtid och batchdata). Manuellt angivna fel. Etc.

Tekniker
Recurrent Neural Networks, Probabilistic programming.

Resultat
Tenfifty lyckades förutsäga lägre kvalitet och driftstörningar upp till 15 minuter i förväg. 

 

Author

Anders Bjurström
CEO
Anders Bjurström is our CEO and founder of Tenfifty AB. He holds a Master of Science in Industrial Economics and has worked within Artificial Intelligence and Machine Learning for more than 15 years. Anders has solid experience within business development and industrial sales based on a Swedish and international business environment, through different startups and larger global operations.