Södra Cell Värö är ett av världens mest moderna massabruk som har ett stort fokus på att löpande förbättra sina processer och produkter för att skapa ökade värden för sina kunder.

Parallellt med att utveckla Södras befintliga produkter finns det också ett starkt uttalat fokus av innovationer för ett stärkt hållbarhetsarbete.

Södra har utifrån detta tagit ett beslut att använda AI och maskininlärning som ett led i att ytterligare optimera sina processer och produkter för att möta framtidens krav.

För denna satsning har Södra tillsammans med Tenfifty AB initierat ett projekt för att använda AI och maskininlärning som ett led i att ytterligare optimera Södra Cell Värös verksamhet (se webbinar som går igenom caset).

– Det här är självklart ett mycket viktigt och prestigefyllt samarbete för oss på Tenfifty. Södra är en ledande aktör inom sitt område där det är tydligt hur hårt man satsar på att utveckla befintliga produkter och processer med ett starkt fokus på hållbarhetsarbete, där Södra Cell Värö nu gör en tydlig satsning för att använda AI och maskininlärning i sin verksamhet, säger Anders Bjurström, VD på Tenfifty.

Detta case med Södra ligger även helt i linje Tenfiftys samarbete med företaget ForestX gentemot massa-, pappers och skogsindustrin:
Artificiell intelligens utvecklar svensk skogsindustri i nytt samarbete

För mer information kring caset med Södra Cell Värö, vänligen kontakta:

Anders Bjurström, VD på Tenfifty, telefon: +46 761 91 92 91, mail: anders.bjurstrom@tenfifty.io

Johan Thor – Head of IT Products & Services / KST Stab IT Digital Innovation på Södra.

Andreas Darnell – System Engineer på Södra Cell Värö.


Tenfifty bygger och driftssätter skräddarsydda informationsflöden baserat på artificiell intelligens, maskininlärning och webbspindling.

Södra är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara.

Author

Anders Bjurström
CEO
Anders Bjurström is our CEO and founder of Tenfifty AB. He holds a Master of Science in Industrial Economics and has worked within Artificial Intelligence and Machine Learning for more than 15 years. Anders has solid experience within business development and industrial sales based on a Swedish and international business environment, through different startups and larger global operations.